ỐNG NHỰA MỀM

 • Ống nhựa lưới

  ỐNG NHỰA LƯỚI

  -Quy cách: Ø6 – Ø50

  -Chiều dài: 50m

  -Ứng dụng: Ống chuyên dụng dẫn nước trong hộ gia đình, các ngành nông nghiệp, tưới tiêu…

 • Ống nhựa mềm trong suốt

  ỐNG NHỰA MỀM TRONG SUỐT

  -Quy cách: Ø6 – Ø20

  -Chiều dài: 50m

  -Ứng dụng: Truyền dẫn khí, nước,…

 • Ống nhựa dẻo màu

  ỐNG NHỰA DẺO MÀU

  -Quy cách: Ø18 – Ø25

  -Chiều dài: 50m

  -Ứng dụng: dẫn nước trong hộ gia đình, tưới tiêu, chăm sóc cây vườn,… 

 • Ống nhựa mềm siêu bền

  ỐNG NHỰA MỀM SIÊU BỀN

  -Quy cách: Ø10 – Ø18

  -Chiều dài: 50m

  -Ứng dụng: dẫn nước trong hộ gia đình, tưới tiêu, chăm sóc cây vườn,…