ỐNG NHỰA MỀM SIÊU BỀN

  • Ống nhựa mềm siêu bền

    ỐNG NHỰA MỀM SIÊU BỀN

    -Quy cách: Ø10 – Ø18

    -Chiều dài: 50m

    -Ứng dụng: dẫn nước trong hộ gia đình, tưới tiêu, chăm sóc cây vườn,…