ỐNG NHỰA MỀM TRONG SUỐT

  • Ống nhựa mềm trong suốt

    ỐNG NHỰA MỀM TRONG SUỐT

    -Quy cách: Ø6 – Ø20

    -Chiều dài: 50m

    -Ứng dụng: dẫn nước trong hộ gia đình, tưới tiêu, chăm sóc cây vườn,…