BỘ KHỚP NỐI XOAY

  • Bộ khớp nối xoay

    BỘ KHỚP NỐI XOAY

    -Quy cách: Ø40 – Ø76

    -Ứng dụng: Bắt vào đầu ống để nối ống với nhau.