BỘ REN

  • Bộ ren

    BỘ REN

    -Quy cách: Ø50 – Ø76

    -Ứng dụng: Bắt vào đầu cút để nối ống.