ĐAI SIẾT

  • Đai siết

    ĐAI SIẾT

    – Ứng dụng: Siết chặt ống vào đầu nối, khớp nối.