Chưa được phân loại

Sản phẩm giảm giá

Sản phẩm giảm giá tại cửa hàng Hùng Hiền là các loại ống đã cũ nhưng chưa qua sử dụng, rất phù hợp với những khách hàng có mục đích sử dụng ngắn hạn, không quan trọng hình thức, tiết kiệm chi phí,… Sản phẩm giảm giá chỉ có một vài loại với các kích cỡ và số lượng nhất định, chúng tôi xin được liệt kê cụ thể ngay sau đây.   1- Ống cứu hỏa Ống cứu hỏa   Cấu tạo: vải bạt, bên …